Kroonwijk Belangen Vereniging

BuurtWhatsApp

Wat is een BuurtWhatsApp

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor een veilige woonomgeving, waarbij we in een bepaald gebied samen meer ogen en oren bieden voor de politie en de andere toezichthouders. Via de BuurtWhatsApp kunnen deelnemers van de BuurtWhatsApp – als zich een verdachte situatie voordoet – dit via deze BuurtWhatsApp aan elkaar melden. De persoon die signaleert, belt in dringende gevallen naast melding op de BuurtWhatsApp ook 112.

Hoe werkt de BuurtWhatsApp

Ieder lid van de Kroonwijk BV die in het bezit is van een smartphone met WhatsApp kan zich aanmelden via onderstaand formulier of per e-mail naam, adres en mobielnummer doorgeven aan: Kroonwijk.bv@gmail.com

Beheerder

Voor de Kroonwijk maakt de beheerder een groep aan van de personen die zich aangemeld hebben.

Aanmeldformulier

Ik ben lid en wil graag deelnemen aan de BuurtWhatsApp.


Instructies BuurtWhatsApp Kroonwijk Malden 

 1. Deelnemers hebben een minimumleeftijd van 18 jaar en zijn lid van Kroonwijk Belangenvereniging.
 2. Deelnemers zijn woonachtig en gevestigd in de Kroonwijk.
 3. Het oprichten van een WhatsApp groep is een burgerinitiatief, en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Volg de volgende stappen (SAAR) bij het zien van een verdachte situatie:
  -S = Signaleer
  -A = Alarmeer 1-1-2
  -A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen.
  -R = Reageer. Doe dit bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. (“zaak stuk maken”). Doe dit alleen als u zicht veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op zoek is of laat merken dat hij/zij gezien in. Daarnaast kunt u met meerdere personen uit de WhatsApp groep naar buiten gaan i.p.v. alleen.
 5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Voorkom een regen van 112 meldingen.
 6. Vertel altijd in de app wie u bent waar u zich bevindt.
 7. Let op het taal gebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels en wetten.
 9. Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 10. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is, en niet voor onderling contact/privéberichten.