Kroonwijk Belangen Vereniging

Lid worden

Lid  worden van de Kroonwijk Belangen Vereniging

De jaarlijkse contributie van € 10,- kunt u contant betalen bij Gijs Koers, Gladiolenstraat 48 in Malden of overmaken naar rekeningnummer
NL 30 RABO 0118 236792 ten name van Kroonwijk Belangen Vereniging, Kroonsingel 11, 6581 BK in Malden.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden om lid te worden van de Kroonwijk Belangen Vereniging. Mocht u prefereren om een papieren formulier in te vullen, dan kunt via de volgende link een document downloaden en uitprinten: Inschrijfformulier

Als u verkiest per bank te betalen, vermeld alstublieft duidelijk bij de omschrijving: lidmaatschap Kroonwijk BV, uw naam, ook de naam van uw medebewoner(s), straat met huisnummer en postcode.

Bij een contante betaling ontvangt u een betalingsbewijs.


contant betalen bij Gijs Koers, Gladiolenstraat 48 in Maldenper bank betalen op rekeningnummer NL 30 RABO 0118 236792 ten name van Kroonwijk Belangen Vereniging, Kroonsingel 11, 6581 BK in Malden.