Kroonwijk Belangen Vereniging

  • Home
  • Over de Kroonwijk BV

Over de Kroonwijk BV

Op initiatief van de bewoners in onze wijk is de Kroonwijk Belangen Vereniging (Kroonwijk BV) opgericht.

De Kroonwijk BV is een belangenvereniging voor alle bewoners van de Kroonwijk en is opgericht bij notariële akte op 21 maart 2008.

Het doel van de vereniging is het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, de bestaande groenstructuur, het open karakter, de speelruimte en het woonplezier.

De Kroonwijk omvat alle adressen in het gebied omgeven door de Schoolstraat-Kloosterstraat-Randwijksingel-Groesbeekseweg in Malden, met inbegrip van genoemde straten.

Het bestuur van de Kroonwijk BV wil graag weten wat er onder alle wijkbewoners leeft. Schroom niet om uw vragen aan ons voor te leggen. Ook als er een bepaalde zaak is die u onder de aandacht wilt brengen, kunt u dit aan het secretariaat melden. Wij zullen uw vragen en ideeën altijd in behandeling nemen.