Kroonwijk Belangen Vereniging

Geschiedenis

Waarom een Belangenvereniging in de Kroonwijk?

Met name rondom de Toermalijn school was er regelmatig overlast van jongeren.

Wij willen hierbij opmerken dat de wijkbewoners absoluut niet tegen jongeren zijn. Tenslotte heeft de jeugd de toekomst.

De bewoners waren toentertijd echt niet blij met die kleine groep jongeren die met regelmaat voor vernielingen, geluidsoverlast en zwerfafval zorgden.  In februari 2008 werd bekend dat de Gemeente Heumen plannen had om op het grasveld naast de Toermalijnschool een sportjop te realiseren. Een sportjop is een geasfalteerd stuk grond met rondom een hek van 3,50m hoog en een gebouwtje om in te zitten.  Een Jongeren Ontmoetings Plaats.

De wijkbewoners namen het initiatief om bij de Gemeente argumenten aan te dragen waarom zij geen sportjop bij de Toermalijn wensten.

Vanuit de Gemeente Heumen waren in die periode Wijkplatforms in oprichting.
Voor de wijken Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk was dit het platform KROMORA, later Heemwijk (red: bestaat niet meer). Dit platform moest de belangen vertegenwoordigen voor de drie wijken Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk.

Vanuit de Kroonwijk hebben enkele bewoners steun gevraagd bij dit platform.
Op het verzoek aan het bestuur van KROMORA, om steun en stellingname tegen de sportjop kregen zij nul op het rekest. (ter info: de bestuursleden van KROMORA  waren allemaal woonachtig in de Molenwijk en Randwijk)
Het wijkplatform liet het afweten met als argument dat zij nog niet waren georganiseerd.

Waarschijnlijk was de Kroonwijk voor het platform ‘de te ver van mijn bed show’ en hebben ze gedacht als die sportjop in de Kroonwijk wordt neergezet, komt ie in ieder geval niet bij ons in de wijk. Ze zoeken het daar in de Kroonwijk zelf maar uit.

Enkele bewoners van de Kroonwijk zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij hebben de wijkbewoners geïnformeerd en ontvingen veel steun onder de wijkbewoners voor het oprichten van een belangenvereniging voor de Kroonwijk.  Per notariële akte werd op 21 maart de Kroonwijk BV opgericht. In mei 2008 werd de eerste algemene ledenvergadering belegd.

Aan onze leden werd de constructie uitgelegd van de belangenvereniging met daarboven het platform. Door de leden werd geopperd dat een extra laag boven de wijkvereniging niet erg duidelijk is. Met name zou verwarring ontstaan in de communicatie en naar de leden én naar de Gemeente.

Op verzoek van de leden is met een meerderheid van stemmen besloten om zelfstandig als Kroonwijk Belangen Vereniging door te gaan, dus ons niet meer te laten vertegenwoordigen door het platform KROMORA,  later Heemwijk (red: bestaat niet meer).

Het bestuur heeft de gemeente Heumen en het wijkplatform van het besluit van de leden, op de algemene ledenvergadering, schriftelijk op de hoogte gesteld.

De bestuursleden hebben zich verdiept in de gemeentepolitiek door het bijwonen van de commissievergaderingen op het Gemeentehuis.  Ook hebben zij de verschillenden fracties op de hoogte gebracht van de situatie in onze wijk, zij hebben steeds weer argumenten aangedragen.  Uiteindelijk heeft dit tot het gewenste resultaat geleid ‘geen sportjop in de Kroonwijk’.